ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α JUN. 16.00-17.30 17.30-19.00 16.00-17.30 17.30-19.00
B JUN. 17.30-19.00 16.00-17.30 17.30-19.00 16.00-17.30
A SEN. 16.00-17.30 17.30-19.00 17.30-19.30 16.00-18.00
BSEN. 17.30-19.30 18.00-20.00 17.30-19.30 18.00-20.00
C 17.30-19.30 17.30-19.30
D 15.15-17.30 15.15-17.30 15.15-17.30

17.15-7.30

15.15-17.30 17.30-19.45
E 18.00-20.30 19.00-21.30 15.30-18.00 19.00-21.30
ECCE 19.30-22.30 19.30-22.30
ECPE 19.30-22.30 19.00-22.00 19.30-22.30 19.30-22.30
ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Α1 16.00-17.30 16.00-17.30
Α2
B1 17.30-19.30 17.30-19.30
Β2 19.30-21.30 19.30-21.30
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ
Α1 16.00-18.00
Α2
Β1 18.00-19.30 18.00-19.30
Β2 19.30-21.30