ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019.
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/10/2019.