Πρόγραμμα σπουδών

Αγγλικά – Πρόγραμμα Σπουδών

Τάξη / Επίπεδο Διδακτικές ώρες / εβδομ. Διάρκεια Προγράμματος (Μήνες)
A JUNIOR 3 8
B JUNIOR 3 8
A SENIOR 3,5 8
B SENIOR 4 8
C CLASS 4 8
D 4,5 8
E 5 8
ECCE/ FCE (LOWER) 6-8 8
CPE/ ECPE (PROFICIENCY) 6-8 16

 

Γαλλικά – Πρόγραμμα Σπουδών

Τάξη / Επίπεδο Διδακτικές ώρες / εβδομ. Διάρκεια Προγράμματος (Μήνες)
A1 (1ος χρόνος-αρχάριοι) 1,5-2 8
Α1 3 8
A2 3 8
B1 3-4 8-12
Β2 3-4 8-12

 

Γερμανικά – Πρόγραμμα Σπουδών 

Τάξη / Επίπεδο Διδακτικές ώρες / εβδομ. Διάρκεια Προγράμματος (Μήνες)
A1 (1ος χρόνος-αρχάριοι) 1,5-2 8
Α1 3 8
A2 3 8
B1 3-4 8-12
Β2 4 16