Αγγλικά

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ι. Σαβέρη η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται με τη συνδρομή σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων που συνδυάζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, λογοτεχνία, θεατρικό παιχνίδι και διαδραστικούς πίνακες στην τάξη, ηλεκτρονικά βιβλία και την εκπαιδευτική μας ιστοσελίδα στο σπίτι. Στόχος της ένταξης αυτών των τεχνολογιών και μεθόδων στη διδασκαλία μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στο μαθητή να γνωρίσει τη γλώσσα από πολλές και διαφορετικές πηγές  ώστε να καλλιεργήσει ισορροπημένα όλες του τις γλωσσικές  δεξιότητες και να μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές επικοινωνιακές απαιτήσεις αλλά και να οδηγηθεί με σίγουρα βήματα στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Η εκμάθηση των Αγγλικών ενδείκνυται να ξεκινά στη Β’ δημοτικού και ο κύκλος σπουδών για ένα μαθητή που επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του στα Αγγλικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ A JUNIOR
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ B JUNIOR
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ A SENIOR (BEGINNERS)
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ *B SENIOR (ELEMENTARY)
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ *C (A1)
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ *D (A2)
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ *E (B1)
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ *LOWER (B2)
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ADVANCED (C1)
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ PROFICIENCY (C2)

 

* Οι τάξεις αυτές μπορούν να καλυφθούν στην διάρκεια ενός εντατικού θερινού προγράμματος και έτσι να συντμηθεί ο χρόνος φοίτησης κατά ένα ή περισσότερα έτη.

Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικών

Τάξη / Επίπεδο Διδακτικές ώρες / εβδομ. Διάρκεια Προγράμματος (Μήνες)
A JUNIOR 3 8
B JUNIOR 3 8
A SENIOR 3,5 8
B SENIOR 4 8
C CLASS 4 8
D 4,5 8
E 5 8
ECCE/ FCE (LOWER) 6-8 8
CPE/ ECPE (PROFICIENCY) 6-8 16

 

 Ημέρες και Ώρες μαθημάτων Αγγλικών

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α JUN. 16.00-17.30 17.30-19.00 16.00-17.30 17.30-19.00
B JUN. 17.30-19.00 16.00-17.30 17.30-19.00 16.00-17.30
A SEN. 16.00-17.30 17.30-19.00 17.30-19.30 16.00-18.00
BSEN. 17.30-19.30 18.00-20.00 17.30-19.30 18.00-20.00
C 17.30-19.30 17.30-19.30
D 15.15-17.30 15.15-17.30 15.15-17.30

17.15-7.30

15.15-17.30 17.30-19.45
E 18.00-20.30 19.00-21.30 15.30-18.00 19.00-21.30
ECCE 19.30-22.30 19.30-22.30
ECPE 19.30-22.30 19.00-22.00 19.30-22.30 19.30-22.30