ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018)