Προεγγραφές Ξενων Γλωσσών

για το διδακτικό έτος 2024-2025

Προεγγραφές Ξενων Γλωσσών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΕΚΠΤΩΣΗ

στην εφάπαξ
εξόφληση

Κάντε την εγγραφή σας έως 31 Μαϊου σε όποιο τμήμα επιθυμείτε και επωφεληθείτε από ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% για προεξόφληση των διδάκτρων

Έναρξη μαθημάτων: 23 Σεπτεμβρίου 24
Λήξη μαθημάτων: 31 Μαϊου 25
Τρόπος πληρωμής:
Α. Εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων
Β. Προκαταβολή: 1/8 των ετήσιων διδάκτρων και καταβολή του υπολοίπου σε 7 ισόποσες δόσεις από 1/10 έως 1/4

Επισημάνσεις: Καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται. Η επιλογή του τμήματος είναι δεσμευτική (αλλαγή γίνεται μόνο αν υπάρχει θέση).

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις Προεγγραφές Ξενων Γλωσσών

  Γλώσσα Ενδιαφέροντος

  Θερινά Τμήματα
  Ενημερωθείτε και για τα Θερινά Τμήματα
  1 τάξη σε 5 εβδομάδες

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Α JUNIOR

  4.30 – 5.30

  4.30 – 5.30

  B JUNIOR

  4.00 – 5.30

  4.00 – 5.30

  A SENIOR

  5.30 – 7.00

  4.00 - 5.30

  B SENIOR

  5.30 – 7.30

  5.30 – 7.30

  C

  5.30 – 7.30

  5.30 - 7.30

  D

  5.30 - 7.30

  5.30 - 7.30

  E

  7.00 - 9.30

  7.00 - 9.30

  ECCE

  7.30 - 10.15

  7.30 - 10.15

  ECPE

  7.30 - 10.15

  7.30 - 10.15

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  AΡΧΑΡΙΟΙ
  ΓΑΛΛΙΚΑ

  5.00 - 6.30

  Α1 ΓΑΛΛΙΚΑ

  Α2 ΓΑΛΛΙΚΑ

  3.30 - 5.00

  3.30-5.00

  Β1 ΓΑΛΛΙΚΑ

  5.00 - 6.30

  5.00 - 6.30

  Β1 - B2 ΓΑΛΛΙΚΑ

  6.30 - 8.00

  6.30 - 8.00

  B2 ΓΑΛΛΙΚΑ (Δεκέμβριος)

  8.00 - 9.30

  8.00 - 9.30

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  AΡΧΑΡΙΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Α1.1)

  4.00 - 5.30

  Α1.2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  5.30 - 7.30

  Α2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  Β1.1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  7.30 - 9.30

  Β1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΠΤΥΧΙΟ)

  3.30 - 6.30

  Β2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  6.30 - 8.30