Δωρεάν Συμβουλευτική υποστήριξη

Στοχεύοντας στην ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών μας ,συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την κ. Αλεξία Τσιλιμπώκου, Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων.

Στο χώρο του φροντιστηρίου παρέχονται 3 δωρεάν 50 λεπτες συνεδρίες στα παιδιά και τις οικογένειές τους, κατόπιν ραντεβού. Οι υπηρεσίες αφορούν στα ακόλουθα:

  • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών
  • Συμβουλευτική για οργάνωση μελέτης
  • Συμβουλευτική γονέων (για θέματα διαπαιδαγώγησης)
  • Ψυχοϋποστήριξη των παιδιών – εφήβων