Τμήματα Αγγλικών

Αγγλικά

Πληροφορίες για τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ι. Σαβέρη η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται με τη συνδρομή σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων που συνδυάζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, λογοτεχνία, θεατρικό παιχνίδι και διαδραστικούς πίνακες στην τάξη, ηλεκτρονικά βιβλία και την εκπαιδευτική μας ιστοσελίδα στο σπίτι. Στόχος της ένταξης αυτών των τεχνολογιών και μεθόδων στη διδασκαλία μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στο μαθητή να γνωρίσει τη γλώσσα από πολλές και διαφορετικές πηγές ώστε να καλλιεργήσει ισορροπημένα όλες του τις γλωσσικές δεξιότητες και να μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές επικοινωνιακές απαιτήσεις αλλά και να οδηγηθεί με σίγουρα βήματα στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Πρόγραμμα Αγγλικών Διδακτικού Έτους 2023-2024

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α JUNIOR

4.30 – 6.00

4.30 – 6.00

4.00 – 5.30

6.00 – 7.30

B JUNIOR

6.00 – 7.30

6.00 - 7.30

A SENIOR

6.00 - 7.30

4.00 - 5.30

5.30 - 7.30

4.00 - 6.00

B SENIOR

4.00 - 6.00

6.00 - 8.00

4.00 - 6.00

6.00 - 8.00

C

5.30 - 7.30

5.30 - 7.30

D

3.30 - 5.30
5.30 - 7.30

5.30 - 7.30

4.00 - 6.00

E

5.00 - 7.30

5.00 - 7.30

ECCE

7.30 - 10.15

7.30 - 10.15

ECPE

7.30 - 10.15

7.30 - 10.15

Οι ώρες της ενισχυτικής διδασκαλίας θα ανακοινωθούν μια ημέρα πριν την έναρξη των μαθήματων.

Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικών

Τάξη / Επίπεδο Διδακτικές ώρες / εβδομ. Διάρκεια Προγράμματος (Μήνες)

A Junior

3

8

B Junior

3

8

A Senior

3,5

8

B Senior

4

8

C Class

4

8

D Class

4,5

8

E Class

5

8

ECCE/ FCE (LOWER)

6-8

8

CPE/ ECPE (PROFICIENCY)

6-8

16

Η εκμάθηση των Αγγλικών ενδείκνυται να ξεκινά στη Β’ Δημοτικού και ο κύκλος σπουδών για ένα μαθητή που επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του στα Αγγλικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Ενδεικτικός Πίνακας Αντιστοίχησης τάξεων του Ελληνικού Σχολείου με τις τάξεις των Αγγλικών

Ελληνικό Σχολείο Αγγλικά

Β’ Δημοτικού

A Junior

Γ’ Δημοτικού

B Junior

Δ’ Δημοτικού

A Senior (Beginners)

Ε’ Δημοτικού

*B Senior (Elementary)

ΣΤ’ Δημοτικού

*C (Α1)

Α' Γυμνασίου

*D (Α2)

Β' Γυμνασίου

*E (Β1)

Γ' Γυμνασίου (εξετάσεις Β1 το Δεκέμβριο)

*Lower (Β2)

Β' Λυκείου

Proficiency (C2)

Α' Λυκείου

Advanced (C1)

Γ' Γυμνασίου (εξετάσεις Β1 το Δεκέμβριο)

*Lower (Β2)

Β' Λυκείου

Proficiency (C2)

Οι τάξεις αυτές (B Senior έως και Lower B2) μπορούν να καλυφθούν στην διάρκεια ενός εντατικού θερινού προγράμματος και έτσι να συντμηθεί ο χρόνος φοίτησης κατά ένα ή περισσότερα έτη.