Εκπαιδευτικά Sites

με ασκήσεις Αγγλικών

Εκπαιδευτικά sites με ασκήσεις Αγγλικών από διάφορες πηγές όπως πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για έλεγχο των γνώσεών σας για κάθε επίπεδο.

elt.oup.com

Oxford Practice Grammar Student's Site

owl.purdue.edu

Grammar Practice

ego4u.com

Grammar / Writing / Vocabulary Practice

englishmedialab

Interactive English Grammar Exercises Online

comprehension-worksheets

Reading Comprehension (all Levels)

ereadingworksheets

Reading Comprehension Practice

bogglesworldesl

ABC Worksheets, Quizzes, Word Matches and more..

allkidsnetwork

ABC, Numbers, Colours etc.

esl-kids

Worksheets, Games, Songs

gardenofpraise.com/childlit

Classic Literature, Online books for kids and teens