Αίθουσα με διαδραστικό Πίνακα

Μέθοδος Διδασκαλίας

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΣΑΒΕΡΗ, η διδασκαλία ξένων γλωσσών αποκτά νέα διάσταση μέσω της διαδραστικής μας μεθόδου. Οι μαθητές μας ανακαλύπτουν τα οφέλη μιας πλήρως εναρμονισμένης διδασκαλίας που αναβαθμίζει την εκπαιδευτική εμπειρία τους.

Τα πλεονεκτήματα της Μεθόδου Διδασκαλίας μέσω διαδραστικού πίνακα:

Διαδραστικός Πίνακας

Η μαγεία των γλωσσών ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των παιδιών μέσω του διαδραστικού πίνακα. Η προσομοίωση και η αληθοφάνεια των πληροφοριών κεντρίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή τους.

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες ασκήσεις από το συμβατικό βιβλίο κι έτσι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να επαναλαμβάνουν τακτικά και να εμπεδώνουν με ευχάριστο τρόπο τη διδακτέα ύλη.

Έξυπνες Ασκήσεις

Οι ασκήσεις παρουσιάζονται σε διάφορες παραλλαγές, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες και τους τρόπους μάθησης των μαθητών μας, χωρίς να κουράζουν.

Προσαρμογή στις Ανάγκες των Μαθητών

Ο μαθητής και ο δάσκαλος έχουν την ελευθερία να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν το περιεχόμενο του βιβλίου με υλικό από άλλες πηγές, προσαρμόζοντας το μάθημα στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Εξοικίωση με διαλέκτους & προφορές

Μέσα από διαλόγους, τραγούδια και κείμενα που εκφωνούνται από ομιλητές από διάφορες Αγγλόφωνες περιοχές, ο μαθητής εξοικειώνεται με διαφορετικές διαλέκτους και προφορές, ετοιμαζόμενος να ανταποκριθεί στις παγίδες της ακουστικής εξέτασης.