Εκπαιδευτικά Sites

με ασκήσεις Γερμανικών

Εκπαιδευτικά sites με ασκήσεις Γερμανικών από διάφορες πηγές όπως πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για έλεγχο των γνώσεών σας για κάθε επίπεδο.

Pons.com

Online Λεξικό

Deutsche Grammatik

Ασκήσεις γραμματικής

Deutsche bibliothek

Γερμανική Βιβλιοθήκη

Blinde-kuh

Παιχνίδια

Wdrmaus.de

Τραγούδια για παιδιά

Goethe.de

Τηλεπαιχνίδι Ticket Nach Berlin

Germancenter-st

Online Ασκήσεις για τάξεις Α1-Β2