Οι Καθηγήτριες μας

Καθηγήτριες Αγγλικών

Ιωάννα Σαβέρη Καθηγήτρια Αγγλικών

ΣΑΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Καθηγήτρια Αγγλικών

ΓΚΑΒΕΑ ΑΜΑΛΙΑ

Καθηγήτρια Αγγλικών

placeholder
Τριχωνα Ελενα Καθηγήτρια Αγγλικών

ΕΛΕΝΑ ΤΡΙΧΩΝΑ

Καθηγήτρια Αγγλικών

Καθηγήτριες Γαλλικών

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Καθηγήτρια Γαλλικών

Γρηγοροπούλου Στελλα Καθηγήτρια Γαλλικών

Καθηγήτριες Γερμανικών

Αθανασιάδου Μαρία Καθηγήτρια Γερμανικών

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Καθηγήτρια Γερμανικών