Εκπαιδευτικά Sites

με ασκήσεις Γαλλικών

Εκπαιδευτικά sites με ασκήσεις Γαλλικών από διάφορες πηγές όπως πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για έλεγχο των γνώσεών σας για κάθε επίπεδο.

Lexilogos.com

Online Γαλλικό Λεξικό (να επιλέγετε το Rosgova)

Azurlingua

Ασκήσεις για όλα τα επίπεδα

Grammaire reverso

Γαλλική Γραμματική

Ιletaitunehistoire

Τραγούδια, Ιστορίες, Μύθοι

Ieducatif.fr

Τραγούδια με στίχους και βίντεο

Tipirate.net

Παιχνίδια