Επίσκεψή σε Escape room

Επίσκεψή σε Escape room

Επίσκεψή των τάξεων του φροντιστηρίου μας στο Escape room “The Lock Kids” που διαθέτει δωμάτια ειδικά μελετημένα και προσαρμοσμένα για παιδιά.  

Εκτός από την εκμαθηση ξένων γλωσσών είναι σημαντική και η ανάπτυξη διάφορων κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία, η αυτοσυγκράτηση, η αλληλοϋποστήριξη και η σωστή επικοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση… Περάσαμε Υπέροχα!